Alchymka
Posted by           views (1389)
Určite poznáte základné rozdelenie kávy na arabiku a robustu. Podobne aj rozlišovanie čierneho a zeleného čaju.