Alchymka
Konzumenti čaju žijú dlhšie

Konzumenti čaju žijú dlhšie

Podľa štúdie uverejnenej v časopise European Journal of Preventive Cardiology (časopis Európskej kardiologickej spoločnosti), pitie čaju najmenej trikrát týždenne je spojené s dlhším a zdravším životom.

Obvyklá konzumácia čaju je spojená s nižším rizikom kardiovaskulárnych chorôb a úmrtia bez ohľadu na príčinu,“ uviedol prvý autor Dr. Xinyan Wang, z Čínskej akadémie lekárskych vied v Pekingu v Číne. „Priaznivé účinky na zdravie sú najsilnejšie pre zelený čaj a pre dlhodobých konzumentov čaju.“

Analýza zahŕňala 100 902 účastníkov projektu China-PAR project2 bez anamnézy srdcového infarktu, mozgovej príhody alebo rakoviny. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín: zvyčajní konzumenti čaju (trikrát alebo viackrát týždenne) a tí, čo čaj nepijú vôbec alebo ho pijú nezvyčajne (menej ako trikrát týždenne) a boli sledovaní po dobu s mediánom 7,3 rokov.

Zvyčajná konzumácia čaju bola spojená s vyšším počtom zdravých rokov života a dlhším životom.

Analýzy napríklad odhadujú, že u 50-ročných konzumentov čaju sa vyvinie koronárne srdcové ochorenie a mozgová príhoda o 1,41 roka neskôr a budú žiť o 1,26 roka dlhšie ako tí, ktorí čaj nikdy nepili alebo pili zriedkavo.

V porovnaní s tými, čo čaj nepijú vôbec alebo pijú nepravidelne, mali pravidelní konzumenti čaju o 20% nižšie riziko výskytu srdcových chorôb a mozgovej príhody, o 22% nižšie riziko smrteľných srdcových chorôb a mozgovej príhody a o 15% znížené riziko úmrtia bez ohľadu na príčinu.

Potenciálny vplyv zmien v spôsoboch konzumácie čaju sa analyzoval v podskupine 14 081 účastníkov s hodnoteniami v dvoch časových bodoch. Priemerná doba trvania týchto dvoch prieskumov bola 8,2 roka a medián následného sledovania po druhom prieskume bol 5,3 roka.

Pravidelní konzumenti čaju, ktorí si v oboch prieskumoch zachovali svoj zvyk, mali o 39% nižšie riziko výskytu srdcových chorôb a mozgovej príhody, o 56% nižšie riziko smrteľných srdcových chorôb a mozgovej príhody a 29% znížené riziko úmrtia z bez ohľadu na príčinu v porovnaní s tými, čo trvale čaj nepili vôbec alebo ho pili nepravidelne.

Dr. Gu poznamenal, že preferencia zeleného čaju je jedinečná pre východnú Áziu. „V našej študovanej populácii najčastejšie konzumovalo zelený čaj, 49% pravidelných konzumentov čaju, zatiaľ čo iba 8% uprednostňovalo čierny čaj. Malý podiel zvyčajných konzumentov čierneho čaju môže sťažiť pozorovanie spoľahlivých súvislostí, ale naše zistenia naznačujú rozdielny účinok medzi jednotlivými typmi čaju. “

Vplyv môžu mať dva faktory. Po prvé, zelený čaj je bohatým zdrojom polyfenolov, ktoré chránia pred kardiovaskulárnymi chorobami a ich rizikovými faktormi vrátane vysokého krvného tlaku a dyslipidémie(porucha metabolizmu tukov). Čierny čaj je úplne fermentovaný a počas tohto procesu sa polyfenoly oxidujú na pigmenty a môžu stratiť antioxidačné účinky. Po druhé, čierny čaj sa často podáva s mliekom, čo podľa predchádzajúcich výskumov môže neutralizovať priaznivé účinky čaju na činnosť ciev.

Zdroj: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/01/200109105508.htm